FB YouTube YouTube en

Slavnostní setkání krajů u příležitosti zahájení 5. ročníku putovní výstavy Má vlast cestami proměn proběhne na pražském Vyšehradě 11. května 2013 od 11 hodin. Tisková konference se uskutečnila ve spolupráci s Czechtourism v úterý 7. května v Mediálním centru ORBIS, Vinohradská 46, Praha 2.

Paní Drahomíra Kolmanová, ředitelka Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s., na úvod představila předcházející ročníky výstavy.

Za partnerský kraj letošního ročníku, kraj Ústecký, vystoupil pan RSDr. Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana. Zdůraznil význam účasti na výstavě pro Ústecký kraj a důvody, které vedly k přijetí partnerství pro letošní ročník.

Díky výstavě, která poputuje po mnoha místech v naší zemi, se široká veřejnost seznámí s některými realizovanými projekty. Tato prezentace přispěje k pozitivnějšímu vnímání celého Ústeckého kraje. Z dob minulých přetrvává dojem Ústecka coby měsíční krajiny, ale díky zdařilým proměnám se tento kraj stává stále více turisticky atraktivním a má opravdu co nabídnout. Již nyní plánuje účast na dalších ročnících výstavy.

Pan náměstek vyzdvihl význam místních akčních skupin v regionu při realizacích jednotlivých proměn. Výstavu Má vlast označil jako vítanou příležitost pro méně známá místa ukázat, co se jim podařilo a přilákat do regionu nové návštěvníky. Kraj se bude prezentovat výstavními panely proměn, kulturním vystoupením Obrnické taneční školy, regionálními potravinami a výrobky. Bude vysazen potomek památného dubu z Peruce, z míst, kde si podle pověsti kníže Oldřich namluvil Boženu.

V Praze dne 7. 5. 2013