FB YouTube YouTube en

Expedice

Projekt Má vlast cestami proměn není jen putovní výstava, která po celý rok nabízí možnost vidět jednotlivé proměny na různých místech naší vlasti.

Pořádáme také expedice do partnerských krajů, kde se osobně setkáváme s tvůrci proměn. Na vlastní oči vidíme, jak se která podařila a jaká cesta k ní vedla.