FBYouTubeen

 

 

 

 

         Příznivé změny prospívají

         krajině i lidským srdcím

Sál kardinála Berana, Arcibiskupský palác, Praha Hradčany

2014-11-3 Arcibiskupský palác 1

V pondělí 3. 11. 2014 vcházeli do Arcibiskupského paláce v Praze účastníci  Konference Modlitba za domov. Tématem byla Prorodinná politika. U vstupu do paláce a na palácovém nádvoří je vítaly panely s dokumentací úctyhodných proměn opomíjených staveb a veřejných prostranství v prostory plné nové síly. Dokumentují prostředí důstojné pro život obyvatel v srdci  Evropy, prostředí, které umožňuje a podporuje zdravý vývoj rodiny.

 

Konferenci pořádaly Národní síť místních akčních skupin ČR s časopisem Zápraží, Arcibiskupstvím pražským a Ekumenickou radou církví ČR, organizovala MAS Říčansko. V poutavých diskusích vystoupily osobnosti z oblasti politiky a veřejného mínění, starostové, kněží, novináři a zástupci občanských sdružení, která provozují obdivuhodné aktivity pro udržení a stabilizaci rodin. Rozvinuly se zajímavé debaty na téma vzájemného respektu a tolerance, péče o sociálně slabé, volnočasové aktivity dětí i celých rodin na posílení rodinných pout, objevilo se i téma homosexuality a s ní souvisejících předsudků, téma mateřských center a nanejvýš závažné téma hledající východiska z ekonomicky neúnosných poměrů zejména v oblastech s vysokou nezaměstnaností a nízkou vzdělaností. V této atmosféře představila výstavu Má vlast cestami proměn Drahomíra Kolmanová, ředitelka pořadatelské organizace výstavy, Asociace Entente Florale CZ – Souznění. Smysl výstavy úzce váže na téma konference. Oceňuje práci obyvatel obcí a měst, kteří si uvědomují svou odpovědnost za prostředí svého domova a společně se svými dětmi a přáteli je utvářejí. Oceňuje také dobrou vůli a nepostradatelnou podporu radnic, spolupracujících krajských úřadů a aktivních lidí z firem i občanských sdružení. Ti všichni jsou mocnou silou. Přes všechna úskalí zvelebují a povznášejí prostředí, kde žijí, a tím posilují svůj vztah k místu, dobré vztahy v obci a osobní i národní sebevědomí. Pod rouškou práce a nápadů vnímají úctu ke svému kraji, sílu domova. 

Jednotlivé kolekce výstavy obdivuhodných proměn mohou shlédnout zájemci v listopadu v Říčanech, Klatovech, v Bečově nad Teplou, na nádraží v Ostravě – Svinově, v knihovně v Brandýse nad Labem a v Království železnic v Praze na Smíchově. V době vánoční ji potkáte na nádražích – na Hlavním a Masarykově nádraží v Praze, v Plzni, v Brně,  a v knihovně v Milíně.

Spojení těchto dvou celostátně významných akcí bylo jedinečným počinem, za který patří všem zúčastněným a všem, kdo mu jakkoli napomohli, velký dík.

Drahomíra Kolmanová