FB YouTube YouTube en

Reportáž z výstavy Má vlast cestami proměn v Ostrově sledujte od 17:23 min.

Vernisáž výstavy ve Dvoraně zámku Ostrov „685. výročí první zmínky o královském městě Ostrov“ První výstava roku, věnovaná mimo jiné i osobnosti Karla IV., byla zahájena ve čtvrtek 21. ledna 2016 ve Dvoraně zámku Ostrov a naše město se tak oficiálně zapojilo do celostátních oslav 700. výročí narození Karla IV., které budou probíhat po celý rok 2016 v celé České republice. Výstava 685. výročí první zmínky o královském městě Ostrov, jejímž autorem je Mgr. Lubomír Zeman, připomíná rok 1331 jako nejvýznamnější datum v Ostrovské historii. Cílem této drobné výstavy je připomenout si význam lucemburské dynastie v historii českých zemí i samotného města Ostrova, a to v místě, které nepochybně pamatuje požehnanou dobu vlády "Otce vlasti". Výstava je navíc rozšířena o národní putovní výstavu Má vlast cestami proměn, přinášející svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. Během zahájení výstavy promluvil její autor Mgr. Lubomír Zeman společně s president Asociace Entente Florale CZ – Souznění Ing. Karlem Drhovským a s ředitelkou AEF Ing. Drahomírou Kolmanovou, díky kterým mohla výstava Má vlast cestami proměn doputovat i do Ostrova. Karel IV. s přínosy jeho vlády společně s tématem rozvoje a zvelebování naší země se tak staly nosnou linkou propojující obě výstavy v jeden celek. Jako malé poděkování za snažení města Ostrov v rozvoji a obrodě svých památek, bylo od AEF věnováno na vernisáž vyšehradské víno, odkazující opět na osobnost Karla IV. zakladatele tradice pěstování vín v české kotlině. Vernisáž výstavy se těšila hojné návštěvnosti, hudebně ji doprovodil Henry band a písně z filmu Noc na Karlštejně. Mezi hosty se mimo jiné objevila také delegace z partnerského města Oberwiesenthal a téma výstavy přilákalo i primátora města Karlovy Vary archeologa, historika Mgr. Jiřího Klsáka