FB YouTube YouTube en

Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu.

Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s,. pořádá letos již popáté putovní výstavu „Má vlast cestami proměn“. Výstava o úctě k domovu a odpovědné péči o něj představí další kolekci proměn opomíjených míst v místa příjemná pro život. Vernisáž výstavy, Slavnostní setkání krajů, proběhne tradičně druhou májovou sobotu, 11. května v 11 hodin, na staroslavném Vyšehradě.

Výstavu zahájí patronka výstavy Blanka Stehlíková a geolog a publicista Václav Cílek, na symbol výstavy – putovní kamenné srdce – bude dohlížet pan profesor Jan Pirk. Bude přítomna Česká televize a natáčen propagační videoklip výstavy na symfonickou báseň Vltava v podání Plzeňské filharmonie. Účastníky klipu budou všichni přítomní návštěvníci. Pro ty je připraven bohatý celodenní kulturní program, ochutnávka regionálních specialit a možnost návštěvy památek Vyšehradu za symbolické vstupné – včetně Slavína a baziliky sv. Vavřince.

Na 70 inspirativních proměn na výstavu přihlásily kraje, města, obce, neziskové organizace i tvůrci proměn – architekti a projektanti Téma není omezeno – pozitivní proměna se dotýká krajiny, památek, sakrálních staveb, náměstí a návsí, ale např. i železničních zastávek a nádraží.

Na vernisáži bude vyhlášena soutěž o titul Nejkrásnější proměna roku 2013. Bude probíhat po celý rok spolu s putováním výstavy. Výsledky vyšehradského hlasování budou vyhlášeny ještě v sobotu a započítány do celkového celoročního hodnocení. Výstava v kompletní sestavě zůstane na Vyšehradě do 15. června, poté bude rozdělena na tématické kolekce a ty budou putovat po ČR samostatně. Můžete je po celý rok potkávat ve vestibulech nádraží, krajských úřadů, knihoven, škol a univerzit, na návsích a náměstích nebo v infocentrech. Díky tomuto konceptu výstavu v průběhu roku shlédne asi 2,5 milionů návštěvníků.

Výstava se uskutečňuje díky podpoře a spolupráci celé řady institucí, organizací i nadšených jednotlivců. Spolupořadatelem výstavy je Národní kulturní památka Vyšehrad, příspěvková organizace Hlavního města Prahy, partnerem ročníku Ústecký kraj. Spolupracují kraje Plzeňský a Karlovarský a vystavovatelé z celé ČR.

Záštitu poskytly Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, Ministr zemědělství ČR Petr Bendl, Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek.

Spolupracují Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kraje Plzeňský, Karlovarský a Hlavní město Praha, Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Český Národní komitét ICOMOS, Czechtourism, Folklórní sdružení ČR, Archeologický ústav Akademie věd ČR – pracoviště Vyšehrad, Spolek Svatobor, Plzeňská filharmonie, Správa železniční dopravní cesty, České dráhy, Asociace regionálních značek ČR, Národní síť místních akčních skupin ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Svaz měst a obcí ČR, Výzkumný ústav okrasného zahradnictví Průhonice, Clarion Congress Hotel Prague****, Café Citadela Vyšehrad a další.

Účast přislíbili velvyslanci Polska, Německa, Rakouska, Maďarska a Nizozemska, představitelé partnerských krajů Plzeňského a Ústeckého a zástupci ministerstev a spolupracujících organizací.

Aktuální informace najdete na adrese http://mavlast.aefcz.org.

 

Moravská Třebová – Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města
Má vlast je pro město Moravská Třebová přitažlivou možností prezentovat naše současné projekty před velkým počtem lidí. Protože jsme malým městem na okraji regionu, jsme často přespolní veřejností opomíjeni, avšak neprávem, neboť máme na svém území významný a nepřehlédnutelný historický, architektonický, kulturní a s tím související turistický potenciál, který nám prezentace v rámci výstavy Má vlast pomáhá propagovat.


Plzeňský kraj – Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí ORR a Bc. Lenka Šmejkalová, referent
Díky výstavě „Má vlast“ jsme získali možnost prezentovat příkladné proměny ve městech a obcích Plzeňského kraje a poděkovat tak těm, kteří se o proměny zasadili. V prvním ročníku 2009 se z Plzeňského kraje představili město Plzeň s jeho malebnými úpravami prstence kolem náměstí a dalšími městskými parky a vesničku Svojšín. Ve druhém ročníku 2010 byly v rámci Plzeňského kraje představeny proměny v Plzni, Němčovicích, Myslívu, Spáleném Poříčí a Mikroregionu Konstantinolázeňsko. V roce 2011 jsme se zaměřili na představení vzniku rekreační vodní plochy v Plasích na severním Plzeňsku, dále se prezentovala obec Myslív na Klatovsku a MAS Český západ. V loňském ročníku byl Plzeňský kraj partnerem výstavy. Na výstavních panelech se objevily proměny v Čínově u Klatov, Hlincích na severním Plzeňsku a na Křížovém vrchu u Chotěšova. Nově byla navázaná spolupráce Plzeňského kraje se SOU Domažlice, které přijelo na Vyšehrad představit své učební obory – nechyběly praktické ukázky jejich činnosti. Důraz byl kladen na prezentaci pokrmů připravených z regionálních potravin – na místě probíhaly i ochutnávky. Během dne se v doprovodném programu přestavily soubory z Plzeňského kraje – dětský pěvecký soubor Mariela Plzeň, Dechový orchestr mládeže Klatovy, Plzeňská konzervatoř, Mrákovský soubor a Plzeňská filharmonie.
Výstava „Má vlast“ podává svědectví o vřelém vztahu k místům, kde žijeme, o obětavosti a pospolitosti, o hrdosti na svůj kraj. V rámci slavnostního zahájení výstavy navíc lidé z těchto míst prezentují místní kulturu a místní gastronomické speciality. Plzeňský kraj si velmi váží práce lidí, kteří takto přistupují ke svému domovu.

Spálené Poříčí, Ivana Paseková: Z putování výstavy máme výbornou zpětnou vazbu – návštěvníci k nám přicházejí s tím, že naše město viděli v Brně, v Řepišti u Frýdku Místku, v Deštné, Černovicích, v Berouně nebo na nádraží v Plzni, Chebu, … velmi nás těší, že jméno našeho malého města se takto originálně, neotřele dostane do míst, ve kterých by o něm ani jinak neslyšeli!


Kateřina Čadilová, Drahomíra Kolmanová

Jan Pirk - výstava Má vlast cestami proměn

"Příznivé změny prospívají krajině i lidským srdcím."

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Hlasování o proměně roku!

hlasovani

Mapa proměn

mapa CP

Hlavní partner ročníku 2020/2021

logo 3 06 stredocesky kraj