FB YouTube YouTube en

Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu.

Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s,. pořádá letos již popáté putovní výstavu „Má vlast cestami proměn“. Výstava o úctě k domovu a odpovědné péči o něj  přináší další kolekci proměn opomíjených míst v místa příjemná pro život. Vernisáž výstavy, Slavnostní setkání krajů, proběhla tradičně druhou májovou sobotu, 11. května, na staroslavném Vyšehradě. Partnerem ročníku 2013 je Ústecký kraj.

V 11 hodin a 11 minut, po společném přípitku, výstavu zahájila její patronka, historička umění Blanka Stehlíková spolu s geologem a publicistou Václavem Cílkem. Všechny přítomné přivítal František Stádník, ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad, Mons. Tomáš Holub, děkan Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a Karel Drhovský, prezident pořadatelské Asociace Souznění. Promluvil pan senátor Miroslav Nenutil, zástupce velvyslance Spolkové republiky Německo Dr. Ingo von Voss, místopředseda Spolku pro obnovu venkova Radan Večerka a paní Marcela Pánková za Národní síť místních akčních skupin.

Na symbol výstavy, putovní kamenné srdce, dohlížel pan profesor Jan Pirk. Shledal na něm jizvu po infarktu. Srdíčko, které dostali zástupci kraje jako stálou připomínku svého partnerství, je podle pana profesora srdce ženské, menší, a zdravé. Srdce předal jménem Plzeňského kraje pan Václav Štekl, člen Rady pro oblast životního prostředí a zemědělství,  panu Stanislavu Rybákovi, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje.
Byla přítomna Česká televize i Plzeňská filharmonie, ale plánovaný videoklip na symfonickou báseň Vltava nebyl natočen pro nepřízeň počasí. Natáčení ve spolupráci s přítomnými návštěvníky tedy proběhne v náhradním termínu, o vyšehradské pouti 29.června 2013.  
Atmosféra dne byla opět výborná, a to zejména díky Dechovému orchestru mladých z Klatov z Plzeňského kraje, Obrnické taneční škole z Ústeckého kraje, Střednímu odbornému učilišti z Domažlic, vystavovatelům proměn a všem šikovným řemeslníkům a prodejcům, kteří prezentovali svůj um a své výrobky.
Tradičně měli zástupci partnerského kraje tu čest vysadit na Vyšehradě svůj strom. Zasadili potomka památného dubu z Peruce, z míst, kde si podle pověsti kníže Oldřich namlouval sličnou Boženu. S výsadbou pomohli i další návštěvníci.

Malé děti s rodiči shlédly v purkrabství pohádku O Šetkovi, ke které se aktivně připojily společnou tvůrčí dílnou. Během odpoledne postupně probíhala představení jednotlivých objektů výstavy. Karel Drhovský a Pavel Bureš představovali přítomné vystavovatele a ti pak proměny svého kraje.
Součástí výstavy byla ochutnávka regionálních specialit a prezentace regionálních značek. Zároveň měli návštěvníci možnost navštívit památky, které nejsou běžně přístupné, vše zdarma nebo za symbolické vstupné. Návštěvníci mohli nahlédnout do prostoru hrobky Slavína, kde jsou pochované významné osobnosti české vědy a kultury. Slovem je provázel Mgr. Václav Potoček ze spolku Svatobor. Souběžně byla otevřena bazilika sv. Vavřince s novým archeologickým objevem, s průvodním slovem PhDr. Bořivoje Nechvátala a Mgr. Vladislava Varadzina z Archeologického ústavu Akademie věd ČR.
Na devadesát inspirativních proměn na výstavu přihlásily kraje, města, obce, neziskové organizace i tvůrci proměn – architekti a projektanti. Téma nebylo omezeno, pozitivní proměny se týkají krajiny, památek, sakrálních staveb, náměstí a návsí, ale např. i železničních zastávek a nádraží.
Na vernisáži byla vyhlášena soutěž o titul Nejkrásnější proměna roku 2013. Ve zvláštním hodnocení dne zvítězila proměna návsi v obci Obrnice v Ústeckém kraji, následovala Stehlíkova stezka z obce Myslív a zájezdní hospoda v Nečtinech, obě proměny z Plzeňského kraje. Soutěž bude probíhat po celý rok na internetu spolu s putováním výstavy. Výsledky vyšehradského hlasování budou započítány do celkového ročního hodnocení. Výstava zůstane na Vyšehradě do 30. června, poté se vydá do Lázní Kyselka a na pražské letiště Václava Havla. Následně se rozdělí na tři kolekce a ty budou putovat po ČR samostatně. Můžete je po celý rok potkávat ve vestibulech nádraží, krajských úřadů, knihoven, škol a univerzit, na návsích a náměstích, v infocentrech. Díky tomuto konceptu výstavu v průběhu roku shlédne na 2,5 milionů návštěvníků.
Máte ve svém městě či obci proměnu, kterou byste rádi představili ostatním? Dejte nám o sobě vědět a staňte se součástí příštího ročníku výstavy! Mnozí z návštěvníků, např. členové Klubu novodvorských turistů, se chystají všechny vystavené proměny během roku osobně navštívit!

Anna Pavlíková Kutějová, Drahomíra Kolmanová, Kateřina Čadilová 13.5.2013

e-mail EntenteFlorale@email.cz, více informací - http://mavlast.aefcz.org.

 

Partneři:
Výstava se uskutečňuje díky podpoře a spolupráci celé řady institucí, organizací i nadšených jednotlivců. Spolupořadatelem výstavy je Národní kulturní památka Vyšehrad, příspěvková organizace Hlavního města Prahy, partnerem ročníku Ústecký kraj. Spolupracují kraje Plzeňský a Karlovarský a vystavovatelé z celé ČR.
Záštitu poskytly Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, Ministr zemědělství ČR Petr Bendl, Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek.
Spolupracují Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kraje Plzeňský, Karlovarský a Hlavní město Praha, Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Český Národní komitét ICOMOS, Czechtourism, Folklórní sdružení ČR, Archeologický ústav Akademie věd ČR – pracoviště Vyšehrad, Spolek Svatobor, Plzeňská filharmonie, Správa železniční dopravní cesty, České dráhy, Asociace regionálních značek ČR, Národní síť místních akčních skupin ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Svaz měst a obcí ČR, Výzkumný ústav okrasného zahradnictví Průhonice, Clarion Congress Hotel Prague****, Café Citadela Vyšehrad a další.

Jan Pirk - výstava Má vlast cestami proměn

"Příznivé změny prospívají krajině i lidským srdcím."

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Hlasování o proměně roku!

hlasovani

Mapa proměn

mapa CP

Hlavní partner ročníku 2020/2021

logo 3 06 stredocesky kraj