FB YouTube YouTube en

Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu.

MÁ VLAST SE PŘEDSTAVUJE VE VALDŠTEJNSKÝCH ZAHRADÁCH

PDF tisková zpráva

V první zářijový den se „vyšňoření“ prvňáčci těší, až konečně usednou do školních lavic. Prvního září jsme „vypulírovali“ zvláštní kolekci národní putovní výstavy MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN a doprovodili jí do exkluzivních prostor Valdštejnské zahrady v prostorách Senátu pod Pražským Hradem.Obraz2642

V 16 hodin zazněly slavnostní fanfáry v podání studentů konzervatoře Jana  Deyla. Po té pronesl své úvodní slovo pan Mgr. Miroslav Nenutil, senátor PČR a předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. O výstavě také promluvila osoba nejpovolanější – paní Ing. Drahomíra Kolmanová, ředitelka Asociace Entente Florale, CZ-Souznění z.s., která výstavu již od r. 2009 s týmem kolegů pořádá. Paní ředitelka představila zejména zde vystavenou tzv. „průřezovou“ kolekci, tedy 26 zdařilých proměn z partnerských krajů ročníku 2015 a 6 a vítězů hlasování veřejnosti za r. 2014. Informovala o putování třinácti kolekcí výstavy k dnešnímu dni a vyzvala přítomné k hlasování pro nejkrásnější proměnu ročníku 2015 a k přihlášení příkladných proměn do ročníku příštího.

 Obraz2647O svých zkušenostech s proměnami v praxi a s projektem „Má vlast“ konkrétně promluvila paní Alena Exnerová, starostka obce Soutice. Představila velmi vydařenou proměnu omšelého špýcharu v živoucí muzeum tradic. „Prezentace na výstavě Má vlast nám přinesla pocit velké hrdosti a v muzeu se výrazně zvýšila návštěvnost „Jsme nesmírně vděční, že můžeme být součástí tohoto projektu“, řekla paní starostka. Pan senátor Nenutil výstižně zareagoval slovy „my jsme vděčni za takové lidi, jako jste vy, paní starostko! Za vaši mravenčí práci, která je korunována tak nádherným výsledkem.“

Jménem partnerského Spolku pro obnovu venkova promluvila paní Alena Knobbová, starostka obce Liběšice. Uvedla, že výstava je dobrým spojencem soutěže Vesnice roku a výmluvnou přehlídkou práce lidí na venkově.

Výstavu oficiálně zahájila paní Mgr. Anna Pavlíková, viceprezidenta Asociace EF CZ – Souznění a vedoucí produkčního týmu projektu Má vlast cestami proměn. Vyjádřila respekt organizačního týmu výstavy k autorům proměn za úctyhodnou práci. Poděkovala týmu Senátu za zorganizování této části výstavy a přítomné paní Marii Tomsové za přízeň, kterou tato osobnost projektu věnuje. Ocenila spolupráci pánů senátorů Miroslava Nenutila a vzpomněla též na Karla Šebka, s nímž spolupráce v roce 2010 započala.

O hudební doprovod se postarali studenti  konzervatoře Jana Deyla: Jakub Kazda – zpěv, Marek Duda a Jakub Matoušek – pozouny.

Výstava této vpravdě exkluzivní kolekce projektu Má vlast cestami proměn potrvá ve Valdštejnské zahradě do 17. září, poté bude přemístěna do prostorů Ministerstva kultury. Nahradí ji kolekce Pražsko – Středočeská, která zde bude k vidění do 30. září.

www.cestamipromen.cz

https://www.facebook.com/CestamiPromen

Ivana Holubcová, PR podpora projektu

724.161.081, holubcova@aefcz.eu

Jan Pirk - výstava Má vlast cestami proměn

"Příznivé změny prospívají krajině i lidským srdcím."

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Hlasování o proměně roku!

hlasovani

Mapa proměn

mapa CP

Hlavní partner ročníku 2020/2021

logo 3 06 stredocesky kraj