FB YouTube YouTube en

Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu.

V budově Magistrátu hlavního města Prahy proběhla 10.12.2013 tisková konference k projektu Má vlast cestami proměn. Tématem byl praktický přínos projektu očima starostů  Ústeckého kraje.

Drahomíra Kolmanová, ředitelka pořadatelské Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s., seznámila přítomné s projektem a jeho vývojem za 5 let jeho trvání. Je projevem úcty k domovu a poděkováním lidem za dobrou péči o svůj kraj.

Ústecký kraj vstoupil do projektu, aby prezentoval kraj Přemysla Oráče široké veřejnosti jako oblast nádherné přírody a bohaté historie, a napravil tak zkreslený pohled na kraj vnímaný dosud výlučně jako krajina poškozená průmyslovou činností, uvedla Jana Červinková z Odboru regionálního rozvoje Ústeckého. Projekt zcela naplnil jejich očekávání. Byl zároveň poděkováním starostům a dalším lidem z obcí a měst za odpovědnou a soustavnou a péči o prostředí jejich domova. Pokračují tak v tradici svých předků.

Václav Bešta, starosta městyse Brozany nad Ohří a předseda Spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje, představil pohled starostů. Chtěli představit výsledky práce své a obyvatel svých obcí při obnově venkova. Výstava přispívá k posílení patriotismu, osobního sebevědomí a sounáležitosti lidí s obcí či městem a krajinou. Václav Tyl, starosta obce Vědomice a místopředseda Spolku, doplnil, že na vystavených příkladech je vidět, jak při minimálním množství finančních prostředků lze na venkově uskutečnit téměř zázraky. Výstava je pro obce velkým zadostiučiněním. Děkují Ústeckému kraji za tento způsob prezentace, vnímají jej jako cennou pozornost věnovanou jejich práci a venkovu celkově.

Miroslav Perout, vlastník a autor proměny zámku Korozluky, poděkoval Asociaci Entente Florale CZ – Souznění, o.s., za příležitost být součástí výjimečného projektu „Má vlast cestami proměn 2013“. Je pro něho čest začlenit se do akce, která svým rozsahem a působením tak pozitivně působí na podvědomí široké veřejnosti. „Ze srdce přeji v příštích letech naší vlasti mnoho dalších citlivých proměn a úspěchů s projektem Má vlast“.

„Je nám ctí být spolupořadateli akce s tak pozitivním společenským dopadem v rámci země i s přesahem do zahraničí,“ vzkázal přítomným Ing. František Stádník, ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad, který se omluvil z důvodu nachlazení. „Vyšehrad je magickým místem, které po staletí posiluje vědomí národní sounáležitosti a naděje. Projekt Má vlast cestami proměn sem plným právem náleží.“

Jan Pirk - výstava Má vlast cestami proměn

"Příznivé změny prospívají krajině i lidským srdcím."

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Hlasování o proměně roku!

hlasovani

Mapa proměn

mapa CP

Hlavní partner ročníku 2020/2021

logo 3 06 stredocesky kraj