FB YouTube YouTube en

Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu.

Příprava 6. ročníku  výstavy „s pěti P“, prestižní putovní přehlídky příkladných proměn, je v plném proudu. Naše země v posledních letech prochází řadou zvelebujících změn. Zanedbaná místa se proměňují v upravená prostranství, nepořádek a často doslova ruiny v citlivě obnovené objekty s novou funkcí. Přibývají moudře upravené návse a rozkvetlá náměstí.

Děje se tak díky nadšené a cílevědomé práci mnoha lidí, kterým bytostně záleží na tom, v jakém prostředí žijí a kde vyrůstají jejich děti. Výstava je naším poděkováním za promyšlené, smysluplné proměny. Je také zdrojem cenné inspirace pro ostatní.
Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění spolu s Národní kulturní památkou Vyšehrad Praha, za široké spolupráce s podobně smýšlejícími institucemi, sdruženími i jednotlivci. V minulých pěti letech měla výstava vždy jeden hlavní partnerský kraj. Letos poprvé je partnerů sedm, jsou jimi všechny aktivně zúčastněné kraje: Karlovarský, Královéhradecký, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Zlínský a Hlavní město Praha. Spolupracuje kraj a Olomoucký.

Jedinečný komplex živoucí výstavy Má vlast cestami proměn letos představí na sto dvacet proměn. Srovnání stavu „před“ a „po“ má silnou vypovídací hodnotu a stává se cenným historickým dokumentem pro širokou veřejnost i pro autory samotné.

Šestý ročník výstavy bude zahájen tradičně v druhou májovou sobotu, 10. května 2014 v 11 hodin v Praze na Vyšehradě. Bohatý kulturní program vyvrcholí vystoupením legendární skupiny Spirituál kvintet. Návštěvníky čeká ochutnávka krajových specialit, ukázka šikovnosti českých učňů a skutečných mistrů tradičních řemesel. Ve spolupráci s médii bude natočen videoklip.

Jaké novinky se letos chystají?

  • Poprvé bude slavnostně vyhlášena vítězná proměna ročníku 2013. Do 1. května pro ni můžete hlasovat na webových stránkách Asociace Entente Florale CZ – Souznění, v sekci Má vlast - proměny: www.aefcz.org.
  • Poprvé se zde setkají kamenná srdce pěti krajů, partnerů projektu v letech 2009–13: Jihočeského, Hlavního města Prahy, Jihomoravského, Plzeňského a Ústeckého. Stane se tak pod uzdravujícím dohledem předního českého kardiochirurga pana prof. Jana Pirka.
  • Poprvé proběhne pocta památným stromům. O památných stromech z uvedených krajů, jejichž potomci  jsou vysazeny na Vyšehradě, budou vyprávět pan doktor Václav Větvička a sochař Martin Patřičný.

Do Prahy se sjedou příznivci projektu a tvůrci proměn prezentovaných na nově zahajovaném ročníku výstavy. V 11 hodin proběhne společný přivítací přípitek. Vyšehradské památky budou opět přístupné za symbolické vstupné. Tradičně bude otevřen Slavín, hrobka významných osobností české vědy a kultury. A stejně jako v předchozích letech zazní koncert ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla.

Výstava setrvá na Vyšehradě do konce června a pak se vydá na pouť po Čechách, Moravě a Slezsku – po městech a vesnicích, návsích a náměstích, úřadech, univerzitách a nádražích.

Ing. Drahomíra Kolmanová
ředitelka AEF CZ – Souznění

pozvanka-slavnostni zahajeni-2014

Jan Pirk - výstava Má vlast cestami proměn

"Příznivé změny prospívají krajině i lidským srdcím."

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Hlasování o proměně roku!

hlasovani

Mapa proměn

mapa CP

Hlavní partner ročníku 2020/2021

logo 3 06 stredocesky kraj