FB YouTube YouTube en

Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu.

Návštěvníci přivítali jaro v botanické zahradě, spolu s národní putovní výstavou Má vlast cestami proměn 2013.

V Bečovské botanické zahradě jsme prožili slunečné nedělní odpoledne plné zajímavých zážitků. Při vítání jara nechybělo házení Morany do řeky Teplé, opékání prvních jarních buřtů a pro děti byly připravené ekologické hry, tvoření s přírodninami a divadlo. Zatímco se malí návštěvníci dobře bavili, dospělí si prohlédli zahradu za poutavého vyprávění Jiřího Šindeláře. Výstavu Má vlast cestami proměn představil Milan Zukal z Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Právě botanická zahrada v loňském roce reprezentovala na výstavě Karlovarský kraj. Zcela zaslouženě se jí dostává patřičného obdivu. Zahrada byla téměř zničená. Výsadby cenných dřevin byly utlačovány náletovými křovinami, pečlivě uspořádané záhony vzácných rostlin mizely pod nánosy humusu a drnu a nefunkční vypuštěný rybník byl zcela zarostlý křovím. Na počátku obnovy nikdo nevěřil, že se zahrada může vrátit zpět k životu.

Díky nezměrnému odhodlání a úsilí několika lidí zahrada znovu ožívá. Rybník byl vyčištěn, znovu se objevují cestičky a záhony. Pro návštěvníky jsou zde pořádány různé zajímavé společenské akce.

Výstava Má vlast cestami proměn ukazuje takovéto příkladné počiny navracení míst do původních podob s novým využitím. Za každou proměnou stojí lidé, bez nichž by zůstalo vše při starém. Je paradoxem, jak často narážejí na nepochopení místních obyvatel.

Bylo velmi působivé vidět proměnu zahrady na vlastní oči a strávit příjemné odpoledne ve společnosti skvělých lidí.

Fotografie si můžete prohlédnout zde:  https://drive.google.com/folderview?id=0B1xyLCyDfLpvUHJSaWdZMnhOUGM&usp=sharing

Mgr. Anna Pavlíková Kutějová
Viceprezident,
Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s.
NKP Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2
www.aefcz.org, e-mail:pavlikova@aefcz.eu
tel.: 602 307 150

Jan Pirk - výstava Má vlast cestami proměn

"Příznivé změny prospívají krajině i lidským srdcím."

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Hlasování o proměně roku!

hlasovani

Mapa proměn

mapa CP

Hlavní partner ročníku 2020/2021

logo 3 06 stredocesky kraj