FB YouTube YouTube en

Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu.

10. května 2014 v 11 hodin, za zvuku slavnostních fanfár, zahájili náměstek ministra kultury Miroslav Rovenský a patronka Blanka Stehlíková  6. ročník národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn, výstavy živoucích dokladů o pozitivních změnách naší země.

Slavnostní zahájení poctily svou přítomností pánové náměstci hejtmanů Zlínského kraje Ivan Mařák a  Olomouckého kraje Michal Symerský, vedoucí odborů regionálního rozvoje krajů Ústeckého a Plzeňského Zuzana Kadlecová a Miloslav Michalec a zahraniční hosté Mária Parráková ze Slovenské Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a mezinárodně uznávaný nizozemský architekt-krajinář Pieter van Loon, který se velmi zasloužil o českou expozici na světové výstavě Floriade 2012 zabezpečenou Asociací EF CZ – Souznění. Přítomní byli také představitelé většiny spolupracujících organizací. Slavnostní atmosféru navodily fanfáry v podání Žesťového souboru konzervatoře Jana Deyla v Praze.

Návštěvníci pražského Vyšehradu si do 25. června  mohou prohlédnout sto dvacet konkrétních příkladů změn, jimiž postupně procházejí naše obce, města i volná krajina. Poté se výstava přesune do městyse Úsobí na 21. ročník Úsobského kulturního léta. O týden později doputuje do Lázní Kyselka, kde bude i v době Mezinárodního filmového festivalu v nedalekých Karlových Varech. Později se rozdělí a v několika kolekcích opět poputuje po krajských úřadech, nádražích, knihovnách, veřejných prostranstvích, školách, infocentrech...

Letošní výstava je bilanční, rekapituluje pět předchozích ročníků. Má sedm partnerských krajů a více než desítku spolupracujících organizací. Díky krásné tradici předávání kamenných Srdcí krajů se letos poprvé uskutečnilo setkání všech dosud předaných srdcí a zástupců krajů – hlavních partnerů ročníků 2009-13. Zúčastnily se všichni hlavní partneři  vyjma kraje Jihočeského. Se srdci svých krajů přijeli zástupci Hlavního města Prahy a krajů Jihomoravského, Plzeňského a Ústeckého. Setkání srdcí bylo příležitostí k ohlédnutí za minulými ročníky. Srdce důkladně vyšetřil a léčbu stanovil odborník nejpovolanější, pan profesor Jan Pirk.

Další úctyhodnou tradicí je vysazování potomka památného stromu z kraje, který byl hlavním partnerem daného ročníku výstavy. Poctu těmto stromům a jejich rodičům vzdali autoři tradice Dne stromů v roce 2000 - RNDr. Václav Větvička a sochař Martin Patřičný.

Poprvé byla vyhlášena nejzdařilejší proměna minulého ročníku, z dvojího hlasování. První proběhlo v den zahájení minulého ročníku, 11. května 2013. Zvítězily Obrnice následované obcemi Myslív a Nečtiny. V internetovém hlasování rozhodovali po celý rok návštěvníci webových stránek výstavy. Ze 3139 hlasujících se nejvíce vyslovilo pro proměnu botanické zahrady v Bečově nad Teplou. Druhé místo zaujalo muzeum v Nečtinech a třetí záchrana zámeckého komplexu v Korozlukách.

A jelikož s ukončením předchozího ročníku začíná ročník nový, bylo spolu se zahájením výstavy otevřeno i nové hlasování, které bude na www.aefcz.eu sbírat hlasy pro proměny představené na letošním ročníku výstavy.

O slunečné druhé májové sobotě se na Vyšehradě bavili dospělí i děti. Dětský program zajišťovala ZŠ Vratislavova, pro gurmány byla připravena přehlídka českých i moravských pokrmů a nápojů. Šikovnost českých výrobců, většinou držitelů různých regionálních značek, obdivovali domácí i zahraniční milovníci tradičních řemesel a originálních uměleckých doplňků. Svými výkony nadchly děti ze sboru Mendy, tanečního souboru Obrnice a Dětského souboru z Tvarožné Lhoty. Legendární skupina Spirituál kvintet rozezpívala publikum. O důstojný závěr krásného dne se postaralo Sdružení Tadeáše Haenkeho z Rumburku, které připravilo v bazilice sv. Petra a Pavla koncert z díla Johanna Christopha Kridela.

Radost a optimistická nálada, letos podpořená i vlídným počasím, se promítly i do zájmu o možnost přispět na charitativní projekty. Asociace EF CZ – Souznění spolu se sdružením Příležitost k podání ruky zorganizovaly sbírku na obnovu Libušína na Pustevnách, zničeného nedávným požárem.

Výstavu Má vlast cestami proměn pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění a Národní kulturní památka Vyšehrad, Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Partnery ročníku 2014 jsou Hlavní město Praha a kraje Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký a Zlínský. Záštitu poskytla Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova. Spolupracují Národní síť zdravých měst, Wavevision, Asociace regionálních značek, Národní síť Místních akčních skupin, Spolek pro obnovu venkova, portál PROPAMÁTKY a další. Víno pro slavnostní přípitek věnovalo mělnické vinařství Bettina Lobkowicz.

Více informací najdete na www.aefcz.eu.

Kontakt: Ing. Drahomíra Kolmanová, ředitelka, tel.: 777 581 983, e-mail: kolmanova@aefcz.eu.

10. 5. 2014, Kateřina Čadilová

Ma vlast-setkani srdci-prof Pirk

Jan Pirk - výstava Má vlast cestami proměn

"Příznivé změny prospívají krajině i lidským srdcím."

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Hlasování o proměně roku!

hlasovani

Mapa proměn

mapa CP

Hlavní partner ročníku 2020/2021

logo 3 06 stredocesky kraj