FB YouTube YouTube en

Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu.

Praha – Vyšehrad 13.3.2013

Letos se v pořadí již popáté otevřou brány staroslavného Vyšehradu národní putovní výstavě „Má vlast cestami proměn“. Vernisáž této výstavy, tradiční Slavnostní setkání krajů, zde proběhne druhou májovou sobotu, 11. května v 11 hodin.

Symbolem této národní aktivity je kamenné srdce. Bylo nalezeno v roce 2007 na Vyšehradě při stavbě vodovodu z Vltavy k závlahám vyšehradských parků. Jeho držitelem je nyní Plzeňský kraj, partner ročníku 2012. 11. 5. je předá partnerskému kraji ročníku 2013. Srdce je drahocenné a zranitelné. Na jeho zdraví bude od letošního roku dbát osobnost nejpovolanější, pan profesor Jan Pirk. Zúčastní se také výsadby stromu, potomka památného stromu z partnerského kraje.

Výstava Má vlast opět přinese svědectví o odpovědnosti a úctě k domovu. Spolu se zástupci partnerských krajů přivítá návštěvníky Václav Cílek. Potkáte zde zástupce krajských úřadů, kteří si váží práce obyvatel svého kraje a vnímají prezentaci zvelebujících proměn jako důstojné poděkování jejich autorům. K dnešnímu datu víme o krajích Plzeňském, Karlovarském a o Hlavním městě Praze, probíhají jednání s kraji Ústeckým a Jihomoravským. Proměny zde představí na své náklady také instituce, města, obce a občanská sdružení, jejichž krajské úřady na výstavě zatím nespolupracují a které se v budoucnu, jak doufáme, ke spolupráci připojí.

Výstavu zabezpečuje Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., spolu s Národní kulturní památkou Vyšehrad, příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy.

Záštitu k dnešnímu dni poskytla Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, Ministerstvo pro místní rozvoj a Asociace krajů ČR. Cenným partnerem letošního ročníku je Ministerstvo zemědělství.

 

Na vernisáži výstavy 11. května budou poprvé představeny výstavní panely kolekce 2013, s proměnami krajiny, památek, sakrálních staveb, náměstí a návsí, železničních zastávek a nádraží. Během následujícího roku pak procestují republiku. Bude vyhlášena soutěž o titul Nejkrásnější proměna roku 2013.

Návštěvníci Slavnostního setkání krajů na Vyšehradě budou mít jedinečnou příležitost vidět celý soubor vystavovaných panelů. Z Vyšehradu se rozjede výstava v jednotlivých menších kolekcích, vhodných pro výstavní prostory obcí a měst.

V tento den se sem opět sjedou autobusy z různých koutů země. Letos poprvé zazní v parku na Královské akropoli symfonická báseňVltava v podání Plzeňské filharmonie, za přítomnosti České televize. Bude zde natáčen hudební klip. Jeho účastníky budou všichni přítomní návštěvníci. Památky Vyšehradu budou opět otevřeny za symbolické vstupné a opět bude přístupný Slavín, hrobka významných osobností naší vědy a kultury. Program proběhne ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad, Královskou kolegiátní kapitulou, spolkem Svatobor a Archeologickým ústavem Akademie věd ČR. Nebude chybět tradiční ochutnávka regionálních specialit, možnost zakoupit výrobky s označením „regionální značka“ či možnost vyzkoušet šikovnost učňů učebních oborů z několika krajů. Také letos najdou děti zajímavé programy v dětském koutku. A chystá se opět jedno vyšehradské překvapení.

Na organizaci, putování a propagaci výstavy se každoročně výrazně podílí Národní síť místních akčních skupin, Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, Správa železniční dopravní cesty, České dráhy, Folklórní sdružení ČR, starostové obcí a měst, pracovníci úřadů, infocenter, knihoven a nádraží a další spřátelené organizace. Výstavu propagují spřízněníredaktoři a dopisovatelé v celostátních, místních i zahraničních médiích.

Široká vstřícná spolupráce je přirozeně vzniklým a velmi cenným principem tohoto (mezi)národního projektu.

Jménem organizačního týmu výstavy Drahomíra Kolmanová,

spolupráce - Anna Pavlíková, Pavel Bureš, Jana Pastyříková, Eva Šestáková, Jana Kubitová, Daniel Meller

Na tiskové konferenci vystoupili:

Ing. arch. Miloslav Michalec, Plzeňský kraj: Hned v r 2009 jsme pochopili o čem výstava je, zaujalo nás téma i entuziasmus pořadatelů. Samotné setkání na Vyšehradě pak bylo přehlídkou obětavosti a pospolitosti všech aktérů, kteří prokázali, že jsou hrdí na svůj kraj, svoji obec či místo. Výstavy se budeme rádi zúčastňovat i nadále, protože si myslíme, že se máme čím pochlubit a co ukázat.

Ing. Milan Zukal, Karlovarský kraj: Výstava je cenná v tom, že prezentuje zvelebování přírodního a kulturního dědictví, které probíhá zejména na bázi osobního zájmu a nadšení jednotlivců, často za minimální finanční podpory a někdy i bez morální podpory okolí. Výstava také přispívá k šíření povědomí a získávání nových poznatků o zapomenutých místech.

JUDr. Jiří Štancl, město Klatovy: Pro Klatovy je výstava jednou z cest, jak o sobě dát vědět v rámci celé republiky, účinně a s malými náklady. Dále je to příležitostke spolupráci s lidmi, které spojuje úsilí o pozvednutí české krajiny, české kultury a národní hrdosti.

Zdeňka Macháčková, obec Mírová pod Kozákovem: Výstava Má vlast nám umožňuje prezentování naší obce, a to nejen v Praze, ale i po krajích v naší vlasti, protože výstava je putovní. Zde můžeme předvést místa, která jsme naší prací a snažením proměnili. Sami si tak nad fotografiemi uvědomujeme, co jsme vlastně dokázali. Výstava je pro nás také příležitostí ukázat návštěvníkům krásná a zajímavá místa v obci a přivést je sem jako turisty. S tím souvisí i ekonomický přínos obci a jejím obyvatelům.

Kateřina Čadilová, Asociace regionálních značek, o.s.: Výstava Má vlast a Regionální značky - regionální značky jsou také nástrojem zviditelnění pozitivních proměn. Jsou určeny především pro jednotlivce či malé firmy, jež se přes obtížné podmínky snaží udržet nebo rozvinout řemeslný či umělecký obor, který vyrůstá z kořenů místních tradic, a snaží se rozvíjet jej tak, aby respektoval přírodu i kulturní krajinu a podporoval prosperitu nebo alespoň udržení aktivního života zejména ve venkovských regionech.
Názorné ukázky (tedy oceněné výrobce a jejich produkty) se pokusíme předvést přímo na Vyšehradě. Iniciátoři proměn prezentovaných na výstavě Má vlast mají často blízko k těm, kdo si pro výše naznačené schopnosti, um a odvahu zasloužili regionální značku. Věříme, že se budeme navzájem potkávat stále častěji a na stále více místech naší stále krásnější vlasti.

Daniel Meller, gastronomie: Na letošním Slavnostním setkání krajů bude propagováno zejména učňovské školství. Návštěvníci opět okusí krajové speciality, regionální potraviny Čech, Moravy i Slezska. Nebudou chybět ani kozí a ovčí sýry, masné výrobky, víno, pivo nebo nealkoholické mošty.

Písemně se připojila RNDr. Iveta Macurová, Jihomoravský kraj: Přínos výstavy vidíme především v možnosti prezentovat na veřejnosti zkrášlování míst, která často slouží běžnému provozu a jejich zvelebení tak přispívá ke kultivaci všedního života. Výstava poukazuje na skutečnost, že i malé zlepšení, i detaily jsou důležité. Ze zdařilých drobných detailů se skládá harmonický celek.

Jan Pirk - výstava Má vlast cestami proměn

"Příznivé změny prospívají krajině i lidským srdcím."

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Hlasování o proměně roku!

hlasovani

Mapa proměn

mapa CP

Hlavní partner ročníku 2020/2021

logo 3 06 stredocesky kraj