FB YouTube YouTube en
Viagra generico Comprar Cialis Generico Cialis Professional Cialis Generico Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Cialis Generico Cialis Cialis Original Comprar Cialis Daily Comprar Cialis Super Active Cialis Daily Comprar Cialis Comprar Cialis comprar Kamagra Cialis Super Active Comprar Levitra
Kamagra kaufen levitra apotheke Viagra Generika Viagra ohne rezept Viagra kaufen Lovegra potenzmittel viagra Cialis Bestellen Lovegra kamagra oral jelly kaufen Potenzmittel Rezeptfrei Tadalafil 20mg Tadalafil kaufen Cialis kaufen Viagra Bestellen Viagra kaufen viagra kaufen ohne rezept viagra frankreich Cialis 40mg Cialis bestellen
cialis 20mg cialis generique acheter levitra kamagra oral jelly viagra generique levitra pas cher kamagra prix acheter viagra viagra sans ordonnance cialis pas cher achat viagra kamagra 100 viagra prix kamagra pas cher kamagra 100 mg cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance cialis en ligne viagra france

Původní románský kostel pochází z 12. století. Goticky přestavěn v 2. polovině 14. století a dalšími úpravami pak prošel v 2. pol. 17. století a roku 1855. V 2. polovině 20. století došlo k útlumu bohoslužebného provozu a tím i k postupnému chátrání. Výrazně se projevil další problém – nadměrná vlhkost v základové partii. Nasákavé opukové zdivo vodu s agresivními solemi transportovalo vzhůru, místy více než metr nad podlahu kostela. Oba severní přístavky – sakristie a márnice byly vážně staticky oslabené a vnější omítky z větší části chyběly.
Proběhla rozsáhlá oprava kostela spočívající v odvodnění stavby formou drenáže, opravě zdiva v soklové partii uvnitř i vně kostela, sanaci statických poruch zdiva a obvodového zdiva obou severních přístavků, restaurování kamenických fasádních prvků spojených se zajištěním fragmentů dochovaných románských a gotických omítek v exteriéru, dozdění torzálně dochovaného opěrného pilíře, výměně okenních výplní za nové zhotovené klasickým truhlářským způsobem, repasi původních dveří a doplnění dveří a mříže hlavního vstupu, opravě a doplnění fasádních omítek, opravě tesařské vazby krovu, snesení a obnově sanktusové věžičky, položení modřínového štípaného šindele na nové laťování.

  • Realizace proměny: 2010–2013
  • Iniciátor proměny: Římskokatolická farnost Smečno
  • Další partneři realizace proměny: Obec Želenice
  • Investor: Program rozvoje venkova ČR
  • Projektant: Ing. Otakar Hrdlička
  • Realizační firma: Tostcz, s.r.o.

http://cs.wikipedia.org/zelenice

před Železnice po Železnice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2015
Proměny 2016
Proměny 2017
Proměny 2018

Plánování trasy