FB YouTube YouTube en
Viagra generico Comprar Cialis Generico Cialis Professional Cialis Generico Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Cialis Generico Cialis Cialis Original Comprar Cialis Daily Comprar Cialis Super Active Cialis Daily Comprar Cialis Comprar Cialis comprar Kamagra Cialis Super Active Comprar Levitra
Kamagra kaufen levitra apotheke Viagra Generika Viagra ohne rezept Viagra kaufen Lovegra potenzmittel viagra Cialis Bestellen Lovegra kamagra oral jelly kaufen Potenzmittel Rezeptfrei Tadalafil 20mg Tadalafil kaufen Cialis kaufen Viagra Bestellen Viagra kaufen viagra kaufen ohne rezept viagra frankreich Cialis 40mg Cialis bestellen
cialis 20mg cialis generique acheter levitra kamagra oral jelly viagra generique levitra pas cher kamagra prix acheter viagra viagra sans ordonnance cialis pas cher achat viagra kamagra 100 viagra prix kamagra pas cher kamagra 100 mg cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance cialis en ligne viagra france

00 JcK Tabor titul

Účelem stavby byla revitalizace pravého břehu řeky Lužnice a protipovodňová ochrana města Tábora. Jedná se o úsek podél Lužnické ulice od silničního mostu do Čelkovic k restauraci Na Brusírně. Při návrhu se vycházelo z moderních přístupů k protipovodňovým opatřením a intravilánovým revitalizacím. Cílem bylo zkulturnění, zušlechtění a zpřístupnění příbřežní zóny při současném zvýšení kapacity koryta a protipovodňové ochrany.
V rámci stavby došlo k odstranění stávajícího opevnění, odtěžení šikmého břehu a na nově upraveném terénu vybudování nábřežní zóny s pěšinou umožňující přístup k řece. Současně s tím byla revitalizována břehová hrana řeky Lužnice, kde vznikla řada tůní a výhonů umožňujících zlepšení ekologické funkce toku a zvýšení biodiverzity v lokalitě.
K zajištění stability stávající komunikace v Lužnické ulici byla postavena statická stěna, která byla navýšena tak, aby plnila protipovodňovou funkci pro stoletou vodu.
V rámci protipovodňové ochrany území byla provedena opatření na stokové síti. V odlehčovacích komorách byly instalovány šoupátkové uzávěry, byla vybudována hradící a rozdělovací šachta včetně zaústění do řeky Lužnice a na potřebných místech byly stávající šachty opatřeny tlakovými poklopy.

 • Realizace: 1. 9. 2013 – 31. 5. 2015
 • Iniciátor proměny: Město Tábor
 • Investor:
  • Město Tábor
  • OP Životní prostředí
  • Další partneři realizace proměny:
 • Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
 • Realizační firma: Sdružení firem EUROVIA a Soletenche

01 JcK Tabor pred 02 JcK Tabor po 03 JCK Tabor 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2015
Proměny 2016
Proměny 2017
Proměny 2018

Plánování trasy