FBYouTubeen
Viagra generico Comprar Cialis Generico Cialis Professional Cialis Generico Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Cialis Generico Cialis Cialis Original Comprar Cialis Daily Comprar Cialis Super Active Cialis Daily Comprar Cialis Comprar Cialis comprar Kamagra Cialis Super Active Comprar Levitra
Kamagra kaufen levitra apotheke Viagra Generika Viagra ohne rezept Viagra kaufen Lovegra potenzmittel viagra Cialis Bestellen Lovegra kamagra oral jelly kaufen Potenzmittel Rezeptfrei Tadalafil 20mg Tadalafil kaufen Cialis kaufen Viagra Bestellen Viagra kaufen viagra kaufen ohne rezept viagra frankreich Cialis 40mg Cialis bestellen
cialis 20mg cialis generique acheter levitra kamagra oral jelly viagra generique levitra pas cher kamagra prix acheter viagra viagra sans ordonnance cialis pas cher achat viagra kamagra 100 viagra prix kamagra pas cher kamagra 100 mg cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance cialis en ligne viagra france

00 OLK Laznicky titulKaple Stětí sv. Jana Křtitele je významným prvkem kulturního dědictví obce Lazníčky – památkou místního významu, kterých malá obec nemá mnoho. Kaple nahradila dřívější dřevěnou zvonici. Je umístěna v centru obce na hlavní komunikaci a je její nejvýraznější dominantou. Stavba byla viditelně napadena vzlínající vlhkostí a částečně i plísní. V roce 2014 zastupitelstvo obce rozhodlo o odvlhčení kaple tzv. podřezáním a mikrovlnném vysušení podmáčeného oltáře z vlastních prostředků obce. Vzhledem k malému rozpočtu obce s 208 obyvateli starostka několikrát žádala o finanční podporu z různých dotačních titulů, ale úspěšní jsme byli až v roce 2015, kdy jsme obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje ve výši 300 000 Kč. Kaple byla odvlhčena, byly provedeny nové vnitřní i vnější omítky, vyměněna krytina střechy, opraveno poškozené bednění. Celková částka vydaná na opravu kaple byla 941 419,51 Kč.
Oprava kaple byla dokončena den před velkou kulturní událostí v obci – oslavami 650 let trvání obce, sjezdem rodáků a žehnáním nové vlajce a znaku obce. Oslavy byly zahájeny slavnostní mší a po celý den byla kaple přístupna návštěvníkům i občanům. Kaple je tradičně otevřena první adventní týden při rozsvěcení vánočního stromu, kdy se zde koná koncert. Věřící navštěvují kapli při konání Mše svaté.
Při opravě a odkrytí věže kaple se našel zaletovaný tubus s písemnými materiály, které zde uložili stavitelé kaple a ze kterých je zřejmý letopočet dostavby kaple 1885, přitom doposud historické prameny uváděly 1887. Současné zastupitelstvo zde také zanechalo svůj vzkaz pro budoucí generace.
Opravená kaple nyní vítá svou svěžestí všechny příchozí do obce a stala se stavbou, na kterou jsou hrdi všichni obyvatelé obce. Nově dodaný lineární pohon zvonu zase přesně odměřuje čas – tak jako kdysi...

  • Realizace: 21. 7. 2015 – 11. 9. 2015
  • Iniciátor proměny: Zastupitelstvo obce
  • Investor:
    • Obec Lazníčky
    • Program obnovy venkova Olomouckého kraje
  • Další partneři realizace proměny: Dobrovolníci z řad občanů obce

01 OLK Laznicky pred 02 OLK Laznicky po 05 OLK Laznicky 03 OLK Laznicky

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2015
Proměny 2016
Proměny 2017

Plánování trasy