FB YouTube YouTube en
Viagra generico Comprar Cialis Generico Cialis Professional Cialis Generico Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Cialis Generico Cialis Cialis Original Comprar Cialis Daily Comprar Cialis Super Active Cialis Daily Comprar Cialis Comprar Cialis comprar Kamagra Cialis Super Active Comprar Levitra
Kamagra kaufen levitra apotheke Viagra Generika Viagra ohne rezept Viagra kaufen Lovegra potenzmittel viagra Cialis Bestellen Lovegra kamagra oral jelly kaufen Potenzmittel Rezeptfrei Tadalafil 20mg Tadalafil kaufen Cialis kaufen Viagra Bestellen Viagra kaufen viagra kaufen ohne rezept viagra frankreich Cialis 40mg Cialis bestellen
cialis 20mg cialis generique acheter levitra kamagra oral jelly viagra generique levitra pas cher kamagra prix acheter viagra viagra sans ordonnance cialis pas cher achat viagra kamagra 100 viagra prix kamagra pas cher kamagra 100 mg cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance cialis en ligne viagra france

Sídliště, kde se akce realizovala, je nejhustěji zastavěným územím města. Vozovky i chodníky byly zatíženy provozem. Technický stav komunikací byl špatný a provoz v této lokalitě nepřehledný. Problémem byl i nedostatek parkovacích míst, mobiliáře a prostor pro aktivní vyžití dětí. Pro život lidí na sídlišti byla lokalita neatraktivní. Z výše uvedených důvodů vyvstala nutnost komplexně vyřešit veřejné prostranství na sídlišti s cílem zajistit bezpečný a bezbariérový pohyb chodců, vybudovat dostatečné množství parkovacích míst, připravit plochu pro revitalizaci dětského hřiště a obnovit veřejnou zeleň a zatraktivnit celé sídliště.
Revitalizace veřejného prostranství ve městě Němčice nad Hanou probíhala v části města, které je nejhustěji obydleno. Do příprav projektu byli zapojeni občané. Jejich připomínky se týkaly jak parkovacích stání, tak i odpočinkových prostor, požadavky na rozšíření počtu parkovacích stání, úpravu odpočinkových ploch a rozšíření zeleně byly zapracováno do projektu.
Dodavatelem stavby byla společnost COMMODUM, spol. s r.o. z Valašské Bystřice.
Veřejné prostranství prošlo komplexní revitalizací, čímž se zvýšila atraktivita této lokality pro pohyb i pobyt občanů. Byly rekonstruovány komunikace a chodníky, vytvořila se klidová zóna, doplněná mobiliářem pro odpočinek. Byla vybudována nová parkovací stání. Místní komunikace byly odvodněny a doplněno veřejné osvětlení pro zvýšení bezpečnosti. Nové pěší trasy byly provedeny bezbariérově. Veřejná zeleň byla oživena a rozšířena. Byly vysazeny keřové porosty a nové stromy. Cíl – vytvořit kvalitní veřejné prostranství s klidovou zónou odpovídající potřebám místních obyvatel a zatraktivnění celého prostoru, byl realizací projektu naplněn.

  • Realizace:    1. 9. 2015 – 15. 12. 2015
  • Iniciátor:    Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou
  • Investor:    
  • Celkové náklady: 13.437.795,76 Kč
  • Z vlastních zdrojů: 3.549.901,10 Kč
  • Dotace ROP Střední Morava: 9.887.894,66 Kč
  • Projektant:    Cekr CZ s.r.o., Šumperk
  • Realizační firma (firmy):    COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2015
Proměny 2016
Proměny 2017
Proměny 2018

Plánování trasy