FB YouTube YouTube en
Viagra generico Comprar Cialis Generico Cialis Professional Cialis Generico Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Cialis Generico Cialis Cialis Original Comprar Cialis Daily Comprar Cialis Super Active Cialis Daily Comprar Cialis Comprar Cialis comprar Kamagra Cialis Super Active Comprar Levitra
Kamagra kaufen levitra apotheke Viagra Generika Viagra ohne rezept Viagra kaufen Lovegra potenzmittel viagra Cialis Bestellen Lovegra kamagra oral jelly kaufen Potenzmittel Rezeptfrei Tadalafil 20mg Tadalafil kaufen Cialis kaufen Viagra Bestellen Viagra kaufen viagra kaufen ohne rezept viagra frankreich Cialis 40mg Cialis bestellen
cialis 20mg cialis generique acheter levitra kamagra oral jelly viagra generique levitra pas cher kamagra prix acheter viagra viagra sans ordonnance cialis pas cher achat viagra kamagra 100 viagra prix kamagra pas cher kamagra 100 mg cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance cialis en ligne viagra france

Dům je kulturní památkou, vznikl kolem roku 1712 přestavbou starší budovy pocházející z poslední čtvrtiny 17. století na patrový hostinec. Na konci 18. století byl upravován a zastřešen mansardovou střechou. Ke konci 19. století byl rozšířen, barokní dispozice však zůstala zachována. Dům koupil v roce 1870 tehdejší starosta Města Tišnova František Müller a provozoval zde svou koželužnu. Po 2. světové válce, během níž zde měl svou kancelář německý důstojník, byl objekt „znárodněn“ a sloužil jako nájemní dům či kanceláře bytového družstva. Po sametové revoluci jej získala zpět rodina Müllerova a od roku 2000 je v majetku Města Tišnova.
Objekt byl nevyužívaný a značně chátral. Klenby v přízemí vykazovaly trhliny, které se promítaly i do nosných zdí. V roce 2007 začaly přípravy projektu na obnovu, která byla financovaná z norských fondů. Projektová dokumentace je dílem Ing. arch. Davida Prudíka. Bylo provedeno statické zajištění stavby, sanace dřevěných konstrukcí, výměna střešní krytiny. V v 1. patře byly nalezeny barokní malované trámové záklopové stropy, které jsou chloubou domu. Byly natolik zachované, že bylo možné provést komplexní restaurátorské ošetření, kterého se ujal akad. mal. Václav Holoubek.

Z důvodu zajištění bezbariérového přístupu a sociálního zázemí pro návštěvníky muzea bylo třeba zřídit výtah a toalety. Tento problém byl vyřešen novou přístavbou na jihozápadní straně domu, aby nedošlo k nežádoucím zásahům do historických kleneb domu. Část této přístavby v 1. patře je využívána jako multimediální terasa. Nová přístavba je přiznaná a je opatřena dřevěným obkladem, aby nepotlačovala výraz historické budovy.

Muzeum města Tišnova zde bylo slavnostně otevřeno dne 8. května 2011. V přízemí je zřízena recepce s kavárnou, v patře pak jsou výstavní prostory s částečně stálou a částečně proměnnou expozicí.

  • Realizace:    1. 3. 2010 – 8. 5. 2011
  • Iniciátor:    Město Tišnov
  • Investor:    Město Tišnov
  • Projektant:    Ing. arch. David Prudík

www.mekstisnov.cz/muzeum/mulleruv-dum

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2015
Proměny 2016
Proměny 2017
Proměny 2018

Plánování trasy