FB YouTube YouTube en
Viagra generico Comprar Cialis Generico Cialis Professional Cialis Generico Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Cialis Generico Cialis Cialis Original Comprar Cialis Daily Comprar Cialis Super Active Cialis Daily Comprar Cialis Comprar Cialis comprar Kamagra Cialis Super Active Comprar Levitra
Kamagra kaufen levitra apotheke Viagra Generika Viagra ohne rezept Viagra kaufen Lovegra potenzmittel viagra Cialis Bestellen Lovegra kamagra oral jelly kaufen Potenzmittel Rezeptfrei Tadalafil 20mg Tadalafil kaufen Cialis kaufen Viagra Bestellen Viagra kaufen viagra kaufen ohne rezept viagra frankreich Cialis 40mg Cialis bestellen
cialis 20mg cialis generique acheter levitra kamagra oral jelly viagra generique levitra pas cher kamagra prix acheter viagra viagra sans ordonnance cialis pas cher achat viagra kamagra 100 viagra prix kamagra pas cher kamagra 100 mg cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance cialis en ligne viagra france

Zámecký park byl až do roku 2012 zanedbanou enklávou, ponechanou od druhé světové války chátrání kulturnímu i biologickému. V roce 2012 zakoupila zámecký areál nezisková organizace VIA TEMPORA NOVA, která začala s revitalizací celého prostoru. Od roku 2012 byly odstraňovány postupně náletové dřeviny, celý prostor parku byl postupně zpřístupněn veřejnosti a začaly se zde pořádat kulturně společenská setkání a koncerty vážné hudby.

V roce 2015 proběhla zásadní proměna celého parku prostřednictvím fyzické realizace projektu Rekonstrukce barokní zahrady a parku v Lipové u Šluknova. Projekt byl podpořen dotací z Operačního programu Životní prostředí, v části cestní sítě pak byl projekt záchrany zámeckého areálu podpořen z Regionálního operačního programu Severozápad. Projekt podpořila rovněž obec Lipová. Hlavní hybnou silou projektu jsou členové spolku VIA TEMPORA NOVA.

Byly vybudovány nové cesty pro návštěvníky, obnoveny opěrné zdi a bylo vysázeno celkem přes jedenáct tisíc nových stromů a keřů. Ošetřeny byly stávající stromy a vysázeny nové výsadby vzácných stromů tak, jak tomu bylo v době baroka. Celý koncept proměny se snaží formou vhodných reminiscencí nejen navrátit parku jeho původní podobu, ale akceptovat i jeho postupný vývoj a využít původního tristního stavu parku k jeho novému oživení pomocí aktuálních výrazových forem. Park tak bude procházet dalším vývojem, neboť je to živý organismus, který se stále vyvíjí a má svým návštěvníkům co nabídnout ve všech ročních obdobích.

  • Realizace:    1. 11. 2014 – 30. 10. 2015
  • Iniciátor:    Mgr. Jan Rapin, PhD. MBA
  • Investor:    VIA TEMPORA NOVA, z.s., OP Životní prostředí, ROP Severozápad , Obec Lipová
  • Další partneři:    Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, Pavel Svoboda, starosta obce Lipová, Ing. Werner Hentschel, Eva Rapin

www.viatemporanova.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2015
Proměny 2016
Proměny 2017
Proměny 2018

Plánování trasy