FB YouTube YouTube en
Viagra generico Comprar Cialis Generico Cialis Professional Cialis Generico Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Cialis Generico Cialis Cialis Original Comprar Cialis Daily Comprar Cialis Super Active Cialis Daily Comprar Cialis Comprar Cialis comprar Kamagra Cialis Super Active Comprar Levitra
Kamagra kaufen levitra apotheke Viagra Generika Viagra ohne rezept Viagra kaufen Lovegra potenzmittel viagra Cialis Bestellen Lovegra kamagra oral jelly kaufen Potenzmittel Rezeptfrei Tadalafil 20mg Tadalafil kaufen Cialis kaufen Viagra Bestellen Viagra kaufen viagra kaufen ohne rezept viagra frankreich Cialis 40mg Cialis bestellen
cialis 20mg cialis generique acheter levitra kamagra oral jelly viagra generique levitra pas cher kamagra prix acheter viagra viagra sans ordonnance cialis pas cher achat viagra kamagra 100 viagra prix kamagra pas cher kamagra 100 mg cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance cialis en ligne viagra france

Mauric Chanovský vystavěl roku 1575 v Dožicích kostelík sv. Michaela Archanděla. Kostel měnil majitele, od roku 1777 až do roku 1926 patřil křížovníkům Svatomářským řádu sv. Jana. Na ty dolehl zákon o pozemkové reformě, na jehož základě přišli o část majetku, a zbytek čítající asi 80 ha půdy orné s loukami a rybníky a asi 217 ha lesa prodal i s kostelíkem sv. Michaela Archanděla prodali Dr. Karlu Šťastnému. Majetek byl rodině Šťastných vyvlastněn po roce 1948 a navrácen v rámci restitucí, ovšem bez kostela, neboť se jednalo o kulturní památku. Kostel připadl obci Mladý Smolivec.
Kostel byl od konce 19. století několikrát opravován, od revoluce až do roku 2006 byla prováděna pouze běžná údržba, což vedlo k neutěšenému stavu střechy, krovu, a hlavně omítky. Kompletní oprava byla nezbytná. Tu schválilo Obecní zastupitelstvo na návrh starostky Evy Kubové.
Kostel sv. Michaela se opravoval od střechy. Začalo se v roce 2008 s hlavní věží, která byla díky nejvíce poškozena, a to včetně krovu. Následující rok se opravila střecha nad presbyteriem včetně sanktusové věžičky. Závěrečná etapa opravy střechy v roce 2010 patřila lodi kostela. Následovala oprava fasády, rozdělená rovněž do třech etap. Začalo se presbytářem, k němuž je na severní straně připojena sakristie. Druhá etapa proměnila k nepoznání hlavní věž kostela. Poslední etapa opravy fasády kostela byla spojena i s restaurováním oken a vše bylo zdárně ukončeno v roce 2013.
Dnes je kostel sv. Michaela Archanděla v Dožicích kompletně opraven z vnější strany. Bohužel ještě zbývá sehnat prostředky na vnitřní část budovy. Je nutné obnovit malby, veškeré vnitřní omítky, varhany a vybavení kostela. V kostele se pravidelně jednou měsíčně slouží mše svatá a konají se v něm společenské akce, jako například koncert Edity Adlerové v roce 2017.

  • Realizace proměny: 1. 9. 2008 – 30. 9. 2013
  • Iniciátor proměny: Eva Kubová – starostka obce Mladý Smolivec
  • Investor: Obec Mladý Smolivec, Ministerstvo kultury ČR – Havarijní program střecha, Plzeňský kraj – program Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje (fasáda)
  • Projektant: Ing. Otakar Friedrich
  • Realizační firmy: Josef Cihla – pokrývačství, Zdeněk Čejka – tesařství, STAVEL Příbram s.r.o., Jan Spour – truhlářství

www.mladysmolivec.cz

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2015
Proměny 2016
Proměny 2017
Proměny 2018

Plánování trasy