FBYouTubeen
Viagra generico Comprar Cialis Generico Cialis Professional Cialis Generico Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Cialis Generico Cialis Cialis Original Comprar Cialis Daily Comprar Cialis Super Active Cialis Daily Comprar Cialis Comprar Cialis comprar Kamagra Cialis Super Active Comprar Levitra
Kamagra kaufen levitra apotheke Viagra Generika Viagra ohne rezept Viagra kaufen Lovegra potenzmittel viagra Cialis Bestellen Lovegra kamagra oral jelly kaufen Potenzmittel Rezeptfrei Tadalafil 20mg Tadalafil kaufen Cialis kaufen Viagra Bestellen Viagra kaufen viagra kaufen ohne rezept viagra frankreich Cialis 40mg Cialis bestellen
cialis 20mg cialis generique acheter levitra kamagra oral jelly viagra generique levitra pas cher kamagra prix acheter viagra viagra sans ordonnance cialis pas cher achat viagra kamagra 100 viagra prix kamagra pas cher kamagra 100 mg cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance cialis en ligne viagra france

Vnitřní zahrada byla po léta neudržovaným a nepřístupným prostorem, který pro svoji skrytou polohou v rámci areálu kláštera nebyl veřejnosti znám. Hlavním cílem akce bylo zpřístupnění této neznámé vnitřní zahrady veřejnosti a revitalizace rajského dvora.

Na proměnu zahrady byla zpracována architektonická studie, která byla následně přepracována do projektové dokumentace, která byla hotova v březnu 2013. Realizace se ujal odbor správy majetku Města Chebu v druhé polovině roku 2015. Započalo se rekonstrukcí hygienického zázemí obsluhy a síně se schodištěm. Zároveň ještě před zimou proběhl archeologický průzkum v rajském dvoře a byla odstraněna náletová zeleň z vnitřní zahrady. V obou zahradách byly provedeny zemní práce a položeno nové odkanalizování srážkových vod z přiléhajících střech. Na jaře 2016 se dokončily opravy fasád vnitřní zahrady a proběhla vlastní úprava zahrad.
Nejzajímavějším příběhem je objevení staré překryté kamenné studny ve vnitřní zahradě, která byla objevena při přípravě chodníku. Studna byla odkryta za archeologického dozoru a po dohodě s pracovníky NPÚ o.o.p. Loket byla následně zakryta novými kamennými deskami v úrovni dlažby.

Jak to na místě vypadá dnes?
Rajská zahrada
Bylo provedeno rozšíření a přeložení břidlicové dlažby po obvodu dvora do kamenného lože a symbolické rozvržení mlatové cestní sítě dvora ve tvaru kříže s centrální půdorysně zvýrazněnou plochou s ozdobnou výsadbou. Trávníkové plochy v rohách dvora byly doplněny výsadbou zimostrázů, které lemují rozšířenou plochu ve středu kříže. Ve dvoře byly osazeny 4 nové atypické lavičky.
Vnitřní zahrada
Byla provedena cestní síť chodníků z kamenné nepravidelné dlažby podél stran zahrady s ponechanou centrální zatravněnou plochou. Okrasné záhony jsou rozvrženy podél stěn fasád, od kterých jsou odděleny podélnými anglickými dvorky s dřevěným roštovým záklopem. Okrasné záhony jsou osázeny mnoha rostlinami a rododendrony buď v mulčovací kůře, nebo v kamenném záhonu. Záhony jsou dále osázeny vyššími vzrostlými tvarovanými keři (cypřiše), které prostorově dělí okraje zahrady. Na fasádě obrácené k jihu je osazena treláž s popínavými rostlinami. Zahrada je dále vybavena 5 ks typových laviček a 2 ks odpadkových košů. Celou zahradu východním směrem uzavírá kamenná opěrná dělící zeď s nově upravenou korunou.

 • Realizace proměny: podzim 2015 – jaro 2016 
 • Iniciátor proměny: Odbor správy majetku Města Chebu
 • Investor: Město Cheb
 • Projektant:
  Ing. arch. Boris Šonský – autor architektonického řešení vnitřní zahrady
  Ing. arch. Martin Plevný – autor řešení rajského dvora a stavebních úprav
  Projektová dokumentace: ARCUS PROJEKT, s.r.o. – Ing. Petr Zítek
 • Realizační firma: CHETES s.r.o. – stavbyvedoucí Miroslav Adam

www.cheb.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2015
Proměny 2016
Proměny 2017
Proměny 2018

Plánování trasy