FBYouTubeen

Národní putovní výstava
o úctě k domovu a odpovědnosti za svůj kraj

 Přihlašte svou proměnu do 9. ročníku výstavy, který bude zahájen 20. 5. 2017 v Praze na Vyšehradě.  Zde výstava setrvá přibližně měsíc a poté se rozjede v dílčích kolekcích na putování do všech krajů naší vlasti.

Vystavovatelům nabízíme:

  • Tvorbu plakátu ve formátu B1 z dodaných podkladů (včetně překladu resumé do angličtiny a grafického zpracování)
  • Vytištění a vystavení na slavnostním zahájení na Vyšehradě a v krajských kolekcích po celý rok
  • Tiskové PDF informačního plakátu A3 (informace o účasti proměny na putovní výstavě a výzva k hlasování v soutěži o nejkrásnější proměnu)
  • VIP pozvánku na slavností Vyhlášení na Vyšehradě
  • Propagaci proměny na webu www.cestamipromen.cz a facebooku www.facebook.com/CestamiPromen
  • Publicitu v klasických médiích (naše výstava má až 100 mediálních výstupů ročně)
  • Možnost prezentace výstavy ve vašem městě nebo obci!

Podmínky účasti:

  • Základní poplatek 4800 Kč za celoroční propagaci jedné proměny (3 967,- Kč bez DPH)
  • Dodání vhodných podkladů pro zpracování výstavního plakátu do 31.3.2017 ( fotografie objektu před a po proměně v dostatečné kvalitě pro velkoformátové tiskové zpracování (o velikosti nejméně 1 500 px v kratší straně)

 

Proměny můžete registrovat do 31.3. 2017

Pozor! Do dalšího ročníku přijímáme pouze 99 proměn!

ma vlast logo

Informace Vám poskytne Mgr. Anna Pavlíková Kutějová, e-mail: pavlikova@aefcz.eu, tel.: 602 307 150