FB YouTube YouTube en

Program slavnostního zahájení Mé vlasti 2012V sobotu 12. 5. 2012 zahájila patronka ročníku Blanka Stehlíková výstavu Má vlast spolu s výstavou kreseb svého otce Ladislava Stehlíka, „básníka domova“, doprovázenou fotografiemi Marie Dajčové. Výstavu zapůjčila obec Myslív na Klatovsku.

Spolehlivým organizačním partnerem výstavy Má vlast byl Plzeňský kraj v čele s hejtmanem Milanem Chovancem, jehož při přebírání atributu, kamenného srdce Mé vlasti, z důvodu nemoci zastoupil radní Petr Smutný. Za asistence senátorů Jiřiny Rippelové a Karla Šebka předala srdce jménem Jihomoravského kraje vedoucí odboru regionálního rozvoje Iveta Macurová.

Aktivní účast krajů podpořil kraj Karlovarský zastoupený Milanem Zukalem z Odboru regionálního rozvoje. Z ostatních krajů vystavují města, obce a občanská sdružení samostatně, bez podpory svých krajských úřadů. Vzácnou přítomností poctili Slavnostní setkání krajů také paní Mag. Natascha Grilj, kulturní rada Rakouského velvyslanectví, za Spolkovou republiku Německo paní Katrin Bock z Oddělení výživy, zemědělství a ochrany spotřebitele a Milan Simandl, velvyslanecký rada, vedoucí hospodářského oddělení. Nizozemský architekt Pieter van Loon, člen organizačního týmu světové výstavy Floriade, ocenil účast ČR na Floriade. Díky němu tam také poputuje výstava Má vlast 2012. Floriade probíhá jedenkrát za deset let, pod záštitou Jejího Veličenstva královny Beatrix. CNN ji uvádí jako jednu z deseti nejvýznamnějších světových akcí roku.

Slavnostní setkání krajů na Vyšehradě probíhalo opět v příjemné přátelské atmosféře utvářené patnácti sty návštěvníky z celé ČR, a zejména dvěma sty padesáti energickými talentovanými členy vystupujících souborů, od malých dětí po zralé dospěláky. Napomohl Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje a místní akční skupiny Vyhlídky, Posázaví a Rakovnicko. Tradiční ochutnávku krajových specialit zajistilo sdružení Gastronomia Bohemica. Plzeňské dobroty a kvalitní řemesla velmi úspěšně prezentoval krajský úřad spolu se Středním odborným učilištěm v Domažlicích. Vyšehradem zněly Smetanovy a Dvořákovy skladby, swing, džez i lidové písničky. Diváci shlédli roztomilé představení Ze starých pověstí českých v podání dětí z Písečné na Pardubicku a taneční vystoupení chodského souboru z Mrákova. I přes chladné počasí se Vyšehradem linula výborná nálada a dětský smích. Vrcholným zážitkem dne byl koncert Plzeňské filharmonie v bazilice sv. Petra a Pavla.

Návštěvníci společně vysadili strom, potomka památného stromu z Mokrosuk u Klatov. Večer se s organizátory loučili přípitkem mělnickým vínem Ludmila, darovaným paní Bettinou Lobkowicz.

Výstava setrvala na Vyšehradě do 31. května. Putovní výstava Má vlast 2012 zahájila svou roční pouť po české zemi 16. května v Senátu ČR.

Prezentace výstavy Má vlast 2012

{boncko number="8" columns="3" width="100" height="100"}/2012/zahajeni/{/boncko}