FB YouTube YouTube en

Slavnostní zahájení výstavy 201311. května 2013, tradičně v druhou májovou sobotu, proběhlo od 11 hodin Slavnostní setkání krajů v Praze na Vyšehradě, kterým byl zahájen jubilejní pátý ročník národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn.

Výstava je poděkováním za odpovědnou péči o krajinu domova. Přispívá ke zvelebování naší země a její příznivé propagaci v zahraničí. Na Vyšehradě setrá vždy do poloviny června, poté se vydá na roční putování.

  1. V kompletní sestavě ji můžete vidět v Lázních Kyselka a na pražském letišti Václava Havla. Jednotlivé kolekce můžete po celý rok potkávat ve vestibulech nádraží, krajských úřadů, knihoven, škol a univerzit, na návsích a náměstích nebo v infocentrech. Díky tomuto konceptu výstavu v průběhu roku shlédne asi 2,5 milionů návštěvníků.

Akci zahájila patronka výstavy historička umění Blanka Stehlíková spolu s geologem a publicistou Václavem Cílkem. Přítomné přivítali František Stádník, ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad, Mons. Tomáš Holub, děkan Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a Karel Drhovský, prezident pořadatelské Asociace Souznění. Promluvil pan senátor Miroslav Nenutil, zástupce velvyslance Spolkové republiky Německo Dr. Ingo von Voss, místopředseda Spolku pro obnovu venkova Radan Večerka a paní Marcela Pánková za Národní síť místních akčních skupin.

Videozáznam ze slavnostního zahájení můžete vidět zde.

Na symbol výstavy, putovní kamenné srdce, dohlížel pan profesor Jan Pirk. Srdce předal jménem Plzeňského kraje pan Václav Štekl, člen Rady pro oblast životního prostředí a zemědělství, panu Stanislavu Rybákovi, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje.

Atmosféra dne byla opět výborná, a to zejména díky Dechovému orchestru mladých z Klatov z Plzeňského kraje, Obrnické taneční škole z Ústeckého kraje, odbornému učilišti z Domažlic, vystavovatelům proměn a všem šikovným řemeslníkům a prodejcům, kteří prezentovali svůj um a své výrobky. Po celý den probíhal bohatý kulturní program pro děti i dospělé.

Tradičně měli zástupci partnerského kraje tu čest vysadit na Vyšehradě svůj strom. Zasadili potomka památného dubu z Peruce, z míst, kde si podle pověsti kníže Oldřich namlouval sličnou Boženu. S výsadbou pomohli přítomní návštěvníci. (Celý program zde.)

Na 90 inspirativních  na výstavu přihlásily kraje, města, obce, neziskové organizace i přímí tvůrci proměn a architekti. Pozitivní proměny se týkají krajiny, památek, sakrálních staveb, náměstí a návsí, ale např. i železničních zastávek a nádraží.

 Proměny 2013


Záštitu letošnímu ročníku výstavy poskytli Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, Ministr zemědělství Petr Bendl, Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a  předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek. Osobní účast předběžně přislíbila paní předsedkyně Němcová a velvyslanci Polska, Německa, Rakouska, Maďarska  a Nizozemska – všichni, které jsme oslovili.